Vill du vässa din förmåga att medvetet likabehandla dem du möter?

Är du medveten om hur du bemöter dina elever, vilka signaler du sänder ut och hur det påverkar dem? Hur du ser och bekräftar dem påverkar deras val i livet och hur de ser på sig själva och andra. Såklart.

Då vet du också att du aktivt måste arbeta med dina förutfattade meningar och fördomar. Något som kan vara svårt att hinna med i vardagen.

I den här workshopserien får du möjlighet att tillsammans med andra ta ett reflekterande steg tillbaka och få verktyg att aktivt arbeta med  i ditt dagliga arbete.

Workshopserien Medveten likabehandling är för dig som vill

 • ge dina elever lika möjligheter i livet oavsett bakgrund, kön, etc.
 • utvecklas tillsammans med andra
 • få nya insikter och knyta nya kontakter
 • göra skillnad i dina elevers liv
 • ta ytterligare ett steg i din medvetenhet om fördomar och stereotyper
 • vara en förebild för kollegor och elever
 • knyta nya kontakter till personal i andra skolor

När du har deltagit aktivt i våra workshoppar har du

 • nya kontakter med skolpersonal över hela Sverige
 • en ny, fördjupad medvetenhet om dina tanke- och beteendemönster
 • nya verktyg att bemöta eleverna medvetet lika
 • fördjupade insikter i skillnaden mellan likabehandling och likriktning

Medveten likabehandling – personlig utveckling och samhällsnytta

Vi har alla fördomar och stereotyper. Det är hjärnans sätt att kategorisera världen så att den blir hanterbar. Det blir problematisk när vi tillskriver människor egenskaper och färdigheter utifrån våra stereotyper. Då ser vi inte individen och den vi möter får inte komma till sin rätt.

Om vi vill göra skillnad i vår omgivning är det viktigt att vi behandlar individer utifrån deras specifika styrkor, utmaningar och önskemål. För att göra det möjligt, behöver vi vara medvetna om våra fördomar och stereotyper. Men det räcker inte.

Vi behöver också verktyg för att se förbi stereotypen och istället se människan vi möter. Vad ser du i den blyga invandrartjejen eller den bullrande, verbala killen? Om vi ser eleverna som individer och möter dem där de är, hjälper vi dem att göra sina val utifrån sin egen övertygelse, och därmed hitta ett yrke de brinner för. Då blir det också fler som gör nytta i samhället och bidrar med sina styrkor.

Det här får du

4 workshoptillfällen på 60 minuter

 • Reflektion från förra gången
 • Ny teori
 • Reflektion över det nya ämnet
 • Actions att ta med i vardagen

Avslutningsmöte

 • Vad har det gett mig
 • Hur kan jag jobba vidare med det

Facebookgrupp

I facebook-gruppen har du möjlighet att reflektera, ställa frågor och ta del av andras tankar, insikter och utmaningar.

Anmäl dig till Medveten likabehandling

Workshopserien startar den 16 janauri 2019.
Under fem veckor ses vi på onsdagar 16.00-17.00.

Pris 3.999:- per person, exklusive moms.

Sista anmälningsdag 21 december 2018.

Dagar kvar tills anmälan stänger

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Anna, Paradigma

Jag arbetar med att hjälpa organisationer, grupper och individer att utvecklas. Jag brinner för jämlikhet, mångfald och solidaritet – och den glöden har jag med mig i allt jag gör.

Tel:
070-200 31 61
E-post:
anna.fundin@paradigma.se

Astrid, TechGirls Only

Jag brinner för att inspirera, stödja och peppa tjejer och kvinnor i tekniska utbildningar och yrken. Det gör jag genom att erbjuda online-kurser, coaching individuellt och i grupp och skräddarsydda evenemang.

Tel:
070-722 33 02
E-post:
astrid@techgirlsonly.se