Lean.

ETT SÄTT ATT FÖRHÅLLA SIG

Om man i ett rum ställer frågan ”Vad är lean?” är det troligt att man får lika många svar som det är personer i rummet. Svar som kan skilja sig stort från varandra.

Är det verktyg och metoder? Är det en filosofi? Är det ett effektiviseringsprogram?

För oss är det ett sätt att vara, att förhålla sig till sin verksamhet och syftet med den.
Kort sagt en verksamhetsstrategi. En verksamhetsstrategi där man med kundens behov i fokus kontinuerligt arbetar med att engagera alla i ständiga förbättringar för att eliminera slöserier. Där man är övertygad om att det är de som jobbar i verksamheten som vet hur den bäst kan bedrivas. Där ömsesidig tillit och förståelse präglar kulturen. Att frigöra tid – det handlar inte om att springa snabbare – det handlar om att gå smartare.

Vår erfarenhet av från olika organisationer har gjort oss övertygade om att det är rätt väg att gå – i alla typer av verksamheter – förutsatt att man lägger tid och energi på att hitta svaret på frågan ”Vad är lean för oss?”.

  • Är ni nyfikna?
  • Står ni inför en start?
  • Behöver ni metodstöd i arbetet?
  • Behöver ni utbildning i konkreta verktyg och metoder?
  • ”Är” ni lean sen länge men vill ha in ny energi?

 Oavsett var ni befinner er i relation till lean kan vi hjälpa er.

Vi har arbetat med allt från stora införandeprojekt till inspirationsföreläsningar för medarbetare och chefer. Vi har vana från såväl små som stora sammanhang, i stora och små organisationer. Så – oavsett var ni befinner er – kontakta oss.

Ofta talar man om att lean ”är för bilindustrin” eftersom det har sitt ursprung från Toyotas produktions-modell. Men då missar man något. Det Toyota gjorde var att inse att för att nå framgång var det nödvändigt att se hela produktionen utifrån kundens perspektiv. Inte konstigare än så. Oavsett om ”kunden” är en bilköpare, en bankkund, en vårdtagare… så är det genom att sätta sig in i hens perspektiv man hittar vägen att bedriva sin verksamhet.