Boot Camp

Möten för förändring

På ett Boot Camp utforskar vi tillsammans ett valt ämne, i mötesformen Open Space - en modern mötesteknik som används av företag och organisationer som vill förstå sin samtid för att utveckla framtiden. Mötesformen bygger på deltagarnas energi och engagemang. Alla röster blir hörda och alla deltar på lika villkor.

En Boot Camp lämpar sig för alla typer av frågeställningar - och framför allt när det handlar om organisations- och samhällsutveckling. Att under en hel- eller halvdag fokusera på en frågeställning tillsammans med de som sitter på svaren är oerhört kraftfullt och en god investering.

Ett exempel på genomförda Boot Camps är Techna Swedens Boot Camp Tjej+Teknik 2018, där runt 50 tjejer och kvinnor i åldrarna 14-60 år samlades för att diskutera hur tekniska yrken kan bli mer attraktiva för unga kvinnor. Huvudfrågeställningen var “Vad behöver branschen vara och göra för att attrahera fler tjejer till yrken inom teknik, innovation och design?”

Vill du ta del av det som hände under dagen kan du ladda ner rapporten här.