Appreciative Inquiry.

MED FOKUS PÅ STYRKOR

Är en organisation ett problem att lösa, eller ett mysterium att förstå?

Appreciative Inquiry bygger på övertygelsen att det vi uppmärksammar är det som växer. Vad händer då om vi fokuserar på våra styrkor och det som fungerar – istället för problemen? Om vi bottnar i det vi vill uppnå, och inte vad vi vill eliminera?

Det handlar inte om att blunda för problem. Det handlar om att identifiera och erkänna problem, men att ta sig an dem med de styrkor, erfarenheter och förmågor vi har. Framtiden är inte något som kommer – det är något vi skapar.

Är ni nyfikna på Appreciative Inquiry?

Paradigma kan erbjuda

  • Inspirationsföreläsningar
  • Ledarskapsutbildning
  • Medarbetarutbildning
  • Metodstöd i förändringsarbete
  • Middagsbjudning – krydda er konferens med Appreciative Inquiry

 

Ap-pre’ci-ate, v., 1. valuing; the act of recognizing the best in people or the world around us; affirming past and present strengths, successes, and potentials; to perceive those things that give life (health, vitality, excellence) to living systems 2. to increase in value, e.g. the economy has appreciated in value. Synonyms: VALUING, PRIZING, ESTEEMING, and HONORING.

In-quire’ (kwir), v., 1. the act of exploration and discovery. 2. To ask questions; to be open to seeing new potentials and possibilities. Synonyms: DISCOVERY, SEARCH, and SYSTEMATIC EXPLORATION, STUDY.

Omfattning: Halvdag.
Kostnad: 2.500:-/person, exkl moms.