Anmälningsvillkor för Paradigmas utbildningar

Avbokning:

Vid avbokning, som skall göras via e-post, debiteras ingen avgift om avbokningen sker 14 dagar innan utbildningens start, 50% om avbokningen sker senast 5 dagar före och 100% om avbokningen sker senare. Om du får förhinder och inte har möjlighet att delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Betalningsvillkor:

Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto dock senast fyra arbetsdagar före utbildningens start.
Alla priser är exklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om antalet deltagare inte blir tillräckligt, dock senast en vecka efter sista anmälningsdag.