När ni anlitar oss är det troligt

att ni tycker att vi är rätt besvärliga.

I början.

ANNA FUNDIN – GRUNDARE Facilitering, metodstöd och utbildning.

Det vi gör.

FACILITERING, METODSTÖD OCH UTBILDNING

När ni anlitar oss är det troligt att ni tycker vi är rätt besvärliga. I början.

I gengäld vill vi att ni är jobbiga med oss. Hela resan.

 

Vårt erbjudande är att vara en utomstående, neutral part som stöttar grupper och verksamheter mot uppsatta mål. Vi ser till att processen löper på med bibehållet fokus, så att ni helhjärtat kan ägna er åt sakfrågorna. Med förmåga och kunskap att ställa rätt frågor och expertis i beprövade metoder och verktyg tar vi er dit ni vill nå.

Facilitering.

Värdeskapande möten

I ett faciliterat möte eller workshop – kan deltagarna fokusera på uppgiften, eftersom en neutral facilitator håller koll på processen och gruppen. Genom kraftfulla verktyg och metoder tillvaratas gruppens sammanlagda kunskap och ger snabbt ett förankrat resultat med högre kvalitet än i traditionella arbetssätt.

Facilitering, eller processledning, handlar om att designa och genomföra möten utifrån ett uttalat, genomarbetat syfte. Att skapa en process som ger förutsättningar för grupper och verksamheter att nå uppsatta mål. En väl designad process skapar medvetenhet och förståelse för att gruppens gemensamma kunskap om sakfrågan är större än individernas var för sig. Facilitiatorn leder processen, ser till att gruppen hela tiden rör sig mot målet och att alla röster blir hörda.

Metodstöd.

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Att utvecklas i takt med en föränderlig värld kan vara en utmaning. Att välja rätt metoder och verktyg, och att använda dem rätt är inte alltid lätt. Då kan det vara skönt att ha en utomstående, i sakfrågorna neutral part som stöd. Med förmåga att ställa rätt frågor och med hjälp av beprövade metoder och verktyg hjälper vi er att nå uppsatta mål.

Vi stöttar ledningsgrupper, chefer och medarbetare, utvecklar metoder och angreppssätt och stöttar i det konkreta utvecklingsarbetet.

Exempel på områden där vi kan stötta:

 • Hållbarhetsarbete
 • Lean – införande och görande
 • Konferensplanering
 • Processutveckling
 • Appreciative Inquiry
 • Förändringsarbete
 • Kulturutveckling

Utbildning.

LÄRA GENOM ATT GÖRA

Vi vill dela med oss av vår kunskap. Vi håller såväl öppna som riktade utbildningar inom alla våra områden. Gemensamt för dem är att de är praktiska – att lära genom att göra, uppleva och förstå.

Teori vävs in på ett naturligt sätt, och i de längre utbildningarna lämnas tid för att praktisera de nya kunskaperna på hemmaplan för att reflektera och få djup i kunskapen.

Exempel på våra utbildningar:

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas i din roll som workshopledare. Här får du i en blandning av teori och praktik grunderna i facilitering. Varje moment, metod och verktyg får testas, upplevas och reflekteras kring. Efter utbildningen kommer du att känna dig inspirerad och bekväm i rollen som facilitator. Utbildningen bygger på de fem kärnkompetenserna definierade av International Association of Facilitators (IAF). Om du funderar på att certifiera dig är detta en bra start! Läs mer!
Möten är viktiga och en stor del av vår vardag. Den här kursen riktar sig till dig som ofta leder eller deltar i möten – oavsett om det är på jobbet, i föreningslivet eller andra sammanhang. Under en halvdag får du grundläggande verktyg och tekniker för att skapa effektiva, värdeskapande möten. Här får du kunskap om vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter ett möte. Läs mer!
Vad är effektivitet? Är det att kunna hålla många bollar i luften? Tusen järn i elden? För oss är det inte det. För oss handlar effektivitet om att göra rätt saker med kvalitet och med tid över för annat än att jonglera alla bollar. Under en förmiddag får du lära dig några enkla steg för att skapa den struktur, det system, som fungerar för dig för att skapa det effektiva lugnet.  Läs mer!
Vi skräddarsyr även utbildningar inom följande områden:

 • Lean och Ständiga förbättringar
 • Möteskultur
 • Förändringsledning
 • Appreciative Inquiry
 • Hållbarhetsarbete
 • Strategisk planering

Kontakt.

LÅT OSS PRATA

Litet som stort så är vi nyfikna på vad ni vill och tänker. En kontakt kan mynna ut i nya insikter för alla – så ring eller maila!

(Vi återkommer alltid – men strävar också efter härvaro – vilket betyder att vi stänger av telefon och dator när vi behöver ge 100% i det vi åtagit oss. Så om du ringer och vi inte svarar – lämna ett meddelande!).

Då och då skickar vi ut nyhetsbrev som berättar om vad vi planerar, gör och funderar på. Vill du få nyhetsbrevet anmäler du dig enkelt med knappen nedan.

(Vi använder inte dina uppgifter till något annat än nyhetsbrevet).

Anna Fundin
Facilitator och verksamhetsutvecklare
070-200 31 61 anna.fundin@paradigma.se

 

Paradigma.
Farkostvägen
2
181 35 Lidingö